• Iedere donderdag nieuwe promoties
 • Thuislevering vanaf €5,95
 • Gratis ophalen in de winkel vanaf €150
 • Bezorgd tot aan je voordeur van 7u tot 21u
 • Gepersonaliseerde voordelen met je SuperPlus-kaart

Bij Delhaize is het een prioriteit om jouw gegevens te beschermen.

Je vertrouwen verdienen we niet alleen door de kwaliteit en versheid van onze producten. Wanneer je online winkelt of je plus-kaart gebruikt, vertrouw je ons ook gegevens toe over je situatie of je consumptiegewoonten. Door het gebruiken van deze gegevens kunnen wij je een nog betere ervaring bieden. Jarenlang behandelen we deze gegevens reeds met de grootste zorg en met het grootste respect.

Zo kan je in je online account, zelf je profiel, je voorkeuren en je inschrijving voor onze nieuwsbrieven al aanpassen. Wanneer jouw plus-kaart gekoppeld is aan je account, kan je ook online alle gegevens bekijken die we verwerken. Als transparantie naar onze klanten toe.

Daarnaast staat onze klantendienst ook ter beschikking om al je gegevens te updaten, je inschrijvingen te wijzigen of om je toegang te geven tot je gegevens.

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”) willen wij dat de informatie nog duidelijker is voor jou en hebben we
onze privacyverklaring bijgewerkt. Het belangrijkste is dat je altijd toegang hebt tot jouw gegevens, vooral via je online account.

Wat betekent dit voor jou?

Jij hebt de controle: jij hebt het recht om de toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden in te trekken. Met een simpele klik. Ga op de website naar “pluskaart” in het onderdeel «Communicatievoorkeuren» en pas jouw voorkeuren aan. Jouw online account op delhaize.be is de ideale plaats om je controle uit te voeren.

Wij garanderen transparantie: wij zijn helder en expliciet over het gebruik van jouw gegevens. Je kan op elk moment je profiel bekijken en je gegevens bewerken.

Een sterke beveiliging: wij bewaren je gegevens in optimale omstandigheden van computerbeveiliging.

Heb je een vraag over het gebruik van je gegevens? Raadpleeg onze nieuwe verklaring over de bescherming van jouw gegevens en onze FAQ. Je kan indien nodig ook contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800 95 713 (van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 18 u.) of via het online contactformulier.

WAT BETEKENT GDPR VOOR MIJ?

1. Wat is GDPR ?

GDPR of General Data Protection Regulation is een nieuwe Europese privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Wat betekent dat voor jou?

 • Je krijgt meer controle over hoe we je persoonsgegevens mogen gebruiken. Je kan je persoonsgegevens eenvoudig beheren.
 • Je krijgt een extra uitschrijfoptie voor het gebruik van profilering voor direct marketing (gepersonaliseerde reclame).
 • Een nieuwe Privacyverklaring.

2. Over welke persoonlijke gegevens beschikt Delhaize?

De persoonsgegevens die je ons doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden die we beheren en omvatten ondermeer : identiteitsgegevens, adresgegevens, pluskaartnummer, aankoopgedrag,aankoophistoriek,….

3. Waarvoor gebruikt Delhaize persoonsgegevens?

We behandelen persoonsgegevens overeenkomstig de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. We hechten immers belang aan de privacy van onze klanten.

Delhaize verwerkt voornamelijk uw identificatie- en contactgegevens om uw bestellingen toe te sturen (indien u online bestelt), in het kader van ons getrouwheidsprogramma om u getrouwheidspunten en gerichte promoties te verstrekken (als u een Plus kaart heeft), en voor gerechtvaardigde doeleinden (zoals het opmaken van statistieken en ter bestrijding van fraude);

Indien u een Plus-kaart gebruikt, worden uw aankopen geanalyseerd om u de meest relevante promoties aan te bieden (bvb. via onze Plus bonnen). U kan wel altijd anoniem shoppen in onze winkels. Het is niet verplicht een Plus kaart te gebruiken. Bepaalde aanbiedingen zijn echter enkel beschikbaar voor Plus kaarthouders;

Wij verkopen uw persoonsgegevens onder geen beding door aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

4. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beheren?

Je privacyrechten breiden uit. Je krijgt dus meer controle over hoe Delhaize je persoonsgegevens mag gebruiken. Vanaf 25 mei kan je de persoonsgegevens die Delhaize van je heeft, opvragen, doorsturen, aanpassen of verwijderen. Je kan ook een beperking op de verwerking aanvragen of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Er zijn 4 types aanvragen

1. Een overzicht van je persoonsgegevens en wat ermee gebeurt, zoals welke gegevens we verwerken en waarom. Dit is je recht van inzage.

2. Je kan je persoonsgegevens laten aanpassen, door je recht op verbetering aan te vragen. Je kan ook bezwaar maken tegen of een beperking aanvragen op de verwerking van je persoonsgegevens. Details hierover vind je in ons privacybeleid. Wil je algemene gegevens veranderen (bv. je adres of telefoonnummer)? Dan kan je op 2 manieren :

 • Indien je een online account hebt, kan je je inloggen op www.delhaize.be en je gegevens zelf aanpassen.
 • Indien je geen online account hebt, kan je alleen bij de klantendienst terecht op het telefoonnummer 0800/95.713 of via email naar klantendienst@delhaize.be .
3. Je persoonsgegevens verwijderen. Ook bekend als het recht om vergeten te worden of recht op gegevenswissing. Weet dat we sommige informatie nodig hebben om je diensten aan te bieden. Er zijn ook gegevens die we wettelijk moeten bewaren. Die informatie kan je dus niet laten verwijderen.

4. Je persoonsgegevens opvragen en/of doorsturen. Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt gegeven, opvragen. Je kan ook vragen ze door te sturen naar een derde. Je krijgt deze gegevens in een gestructureerde, leesbare vorm, die makkelijk over te dragen is. Dit is het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Jij blijft natuurlijk baas over jouw data
. Je kiest dus welke persoonsgegevens je met ons deelt voor onze commerciële doeleinden. Die keuze maak je door je in– of uit te schrijven voor gepersonaliseerde reclame via je online account op delhaize.be of door contact op te nemen met de klantendienst op het telefoonnummer 0800/95 713 of via email naar klantendienst@delhaize.be.

We raden onze klanten,die in het bezit zijn van een Pluskaart, aan om zich aan te melden op onze website. Door een persoonlijke account aan te maken en uw kaart aan uw account te linken, heeft u gemakkellijker controle over uw gegevens. U kunt ten alle tijden uw gegevens aanpassen en u in- of uitschrijven op onze nieuwsbrieven e.a.

Heeft u meer vragen hierover, aarzel zeker niet om onze klantendienst op te bellen op het telefoonnummer 0800/95 713 of via email naar klantendienst@delhaize.be.

5. Hoe kan ik mijn gegevens en privacy-settings bekijken en aanpassen ?

Je privacy-keuze zien en aanpassen, doe je via je online account indien je er een hebt, of via de klantendienst op het telefoonnummer 0800/95 713 of via email naar klantendienst@delhaize.be. Als je je instelling zelf verandert, duurt het maximaal 24 uur voor de aanpassing verwerkt is.

6. Wat zijn mijn rechten?

Je beschikt over bovenvermelde rechten (zie punt 2) met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij uitoefening van deze rechten zullen we jouw verzoek binnen de 30 dagen behandelen.

7. Kan iemand in mijn plaats deze rechten uitoefenen? Hoe gaat u dit controleren?

Neen. Men kan geen privacy rechten uitoefenen op naam van iemand anders.

Voor de uitoefening van deze rechten dienen we echter een bewijs van identiteit te ontvangen om ons ervan te verzekeren dat uw gegevens niet gewist worden op basis van instructies van de verkeerde persoon.

Zo kunt u ons een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart opsturen, waarbij u bepaalde gegevens zoals uw kaartnummer en pasfoto afdekt. Geef aan op de kopie van de identiteitskaart dat het om een kopie gaat, alsook de datum waarop u de kopie heeft gemaakt en maak melding van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Delhaize.

U kunt uw identiteit eveneens bewijzen op een andere manier, bijvoorbeeld:

 • Met een kopie van uw rijbewijs, waarbij u bepaalde gegevens afdekt zoals Rijksregisternummer en pasfoto;
 • Met een kopie van uw internationaal paspoort, waarbij u bepaalde gegevens afdekt zoals Rijksregisternummer en pasfoto.
 • Met een ander door u gekozen bewijsmiddel
U kunt deze identiteitsbewijzen sturen naar info@delhaize.be. Wij starten onze procedure pas zodra u het nodige identiteitsbewijs voorlegt. Dan zullen we u zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 1 maand na ontvangst van uw aanvraag, een antwoord bezorgen. Voor complexe vragen, indien het langer zou duren om uw verzoek in te willigen, zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Alle kopieën van documenten die u ons doorstuurt ter controle van uw identiteit zullen na gebruik vernietigd worden.

8. Welke persoonsgegevens deelt Delhaize met derde partijen?

De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Bepaalde van deze derden werken in opdracht van Delhaize of staan haar bij in het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld voor de uitvoering van marketing campagnes of gepersonaliseerde aanbiedingen.

We gaan met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van Delhaize, steeds een verwerkersovereenkomst ondertekenen om de privacy van onze klanten te garanderen.

De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in onze privacyverklaring.

We zullen persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft of dat we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder uw voorafgaand akkoord.

9. Kunnen mijn persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over onze promoties, persoonlijke aanbiedingen, nieuwe producten of dienste,of andere informatie waarvan we denken dat u deze wellicht interessant gaat vinden.

Jij blijft natuurlijk baas over jouw data. Je kiest dus welke persoonsgegevens je met ons deelt voor onze commerciële doeleinden. Die keuze maak je door je in– of uit te schrijven voor gepersonaliseerde reclame via je online account op delhaize.be of door contact op te nemen met de klantendienst op het telefoonnummer 0800/95 713 of via email naar klantendienst@delhaize.be.

10. Welke maatregelen neemt Delhaize om de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens te verzekeren?

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. We moeten nl ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en diefstal van jouw gegevens uitsluiten.

In geen geval kunnen we aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

11. Hoe lang houdt Delhaize persoonsgegevens bij?

Alle persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen. Voor die gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn wordt voorzien, zullen we jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Meer details hierover vind je in ons privacybeleid.

Toevoegen aan de lijst
U lijkt nog geen boodschappenlijst te hebben. Klik op de knop onderaan om een nieuwe lijst aan te maken.
Dit product werd al toegevoegd aan deze lijst.
Het product is toegevoegd aan de lijst